Privacy

Alle door u op het inschrijfformulier ingevulde dan wel op andere wijze door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens worden automatisch verwerkt in verband met uw participatie in één of meerdere van onze beleggingsfondsen en/of om u te voorzien van informatie hieromtrent. Wij houden ons hierbij aan de vereisten zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna ‘Wbp’). Door aan ons de bedoelde gegevens ter beschikking te stellen geeft u ons toestemming tot bedoelde automatische verwerking.

De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt anders dan in het kader van het beheer, de bewaring en administratie van de fondsobjecten en uw participatie(s) daarin. U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.
De registratie van bedoelde gegevens hebben wij in het kader van de Wbp aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ‘s-Gravenhage (opgenomen onder meldingsnummer m1278591).

Op onze website(s) kunt u op de 2 hierna beschreven wijzen in aanraking komen met zgn. ‘cookies’: kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen; dit zijn geen programma’s die op het systeem van uw computer draaien en kunnen geen bestanden beschadigen.

1. Bezoek aan de Hanzevast capital-website(s).
Teneinde de effectiviteit van onze website(s) zo goed mogelijk vast te stellen meten wij het verkeer, w.o. het bezoekgedrag, met behulp van het softwareprogramma ‘LiveStats’ van de firma Nedcomp Hosting B.V. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. De gemeten gegevens worden anoniem verwerkt en alleen door ons gebruikt om de inrichting van onze website te optimaliseren;

2. Aanvragen van Hanzevast capital-informatie.
Wij bieden op onze website(s) de mogelijkheid informatie over onze fondsen aan te vragen. Om te voorkomen dat een aanvrager bij elke aanvraag opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren, kan een ‘account’ aangemaakt worden. Wanneer aldus een account wordt aanmaakt, wordt een cookie op de computer van de betreffende aanvrager geplaatst. Bij een volgend bezoek aan onze website(s) kan dan direct informatie worden aangevraagd zonder dat opnieuw dezelfde gegevens behoeven te worden ingevuld.

Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om:
I. cookies te accepteren;
II. op de hoogte gebracht te worden wanneer een cookie wordt geplaatst;
III. cookies te weigeren.

Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Hilversum, juni 2011