Waalstaete

Waalhaven ZZ 2, Rotterdam

 • Aantal verhuurbare: 2.750 m2
 • Te huren vanaf: 195 m2
 • Huurprijs: € 110 per m²
 • Parkeergelegenheid: ja

Deze representatieve kantoorruimte is gelegen op een zichtlocatie op de kruising van Waalhaven Zuidzijde en de Albert Plesmanweg. ‘Waalstaete’ heeft de beschikking over een ruime, afgesloten parkeerkelder en biedt een prachtig uitzicht over de haven. De kantoorverdiepingen zijn flexibel in te delen. Momenteel vindt er een grootschalige renovatie plaats van de algemene ruimtes op alle kantoorverdiepingen inclusief de keldervloer. Ook wordt de entree volledig gerestyld. Hierdoor krijgt het gebouw een frisse uitstraling die naadloos aansluit bij de nieuwbouw en dynamiek in het Waalhavengebied.

Gebouw
‘Waalstaete’ heeft een verhuurbaar vloeroppervlak ter grootte van in totaal 3.495 m², heeft de beschikking over een parkeerdek en een afgesloten parkeerkelder (67 plaatsen). Het kantoorgebouw biedt een prachtig uitzicht over de haven. Het gebouw heeft kolomvrije vloeren en is uitstekend geschikt voor open werkplekconcepten. Recent heeft er een grootschalige renovatie plaatsgevonden van de algemene ruimten op alle verdiepingen inclusief de keldervloer. Hierbij is de entree eveneens volledig gerestyled. Hierdoor heeft het gebouw een frisse uitstraling gekregen.

Beschikbaar verhuurbaar vloeroppervlakte
Het verhuurbaar vloeroppervlakte is als volgt verdeeld:
Souterrain: ca. 400 m² archiefruimte
Begane grond, links: ca. 195 m² kantoorruimte
Begane grond, rechts: ca. 435 m² kantoorruimte
2e verdieping, links: ca. 294 m2 kantoorruimte
2e verdieping, rechts: ca. 435 m2 kantoorruimte.

Klik hier voor een virtuele plattegrond van het gebouw. Met deze handige tool kunt u de ruimten in Waalstaete digitaal inrichten, waardoor u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden die het pand biedt.

Locatie
Dit representatieve kantoor is centraal gelegen in het Waalhavengebied op de kruising van de Waalhaven ZZ en de Albert Plesmanweg.

Ligging en bereikbaarheid
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het gebouw ‘Waalstaete’ te bereiken via de metrostations Zuidplein en Slinge. Beide metrostations hebben een busverbinding (bus 68 en 69) waarvan de halte gelegen is op een minuut loopafstand van het gebouw.

Bereikbaarheid per auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. De Maastunnel, Willemsbrug alsmede de Erasmusbrug geven een snelle verbinding naar het centrum van Rotterdam. Het gebouw ligt dichtbij de snelweg A-15 welke direct aansluit op de Ring van Rotterdam alsmede diverse belangrijke uitvalswegen.

De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 110,- per m² per jaar en voor archiefruimte bedraagt de huurprijs € 60,- per m² per jaar.

De huurprijs voor de overdekte parkeerplaatsen bedraagt € 750,- per parkeerplaats per jaar en voor parkeerplaatsen op het parkeerdek bedraagt de huurprijs € 450,- per parkeerplaats per jaar.
Genoemde prijzen dienen te worden vermeerderd met BTW(-compensatie).

Onbelaste huur
Indien huurder voor minder dan 90% belaste prestaties levert, kan er niet worden geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur. Als gevolg daarvan zal de kale huurprijs van zowel de kantoorruimte, archiefruimte alsmede parkeerplaatsen worden vermeerderd met een opslag van 5% ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor een met BTW belaste verhuur. Over de servicekosten is wel omzetbelasting verschuldigd.

Huurovereenkomst
Bovenstaande huurprijzen zijn vastgesteld op basis van een 5-jarige huurovereenkomst. Het contract zal gebaseerd op het model zoals vastgesteld door de Raad Onroerende Zaken (ROZ). De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het maandindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI)-reeks Alle Huishoudens (2006=100).Ter zekerheidstelling van de nakoming van de huurverplichting wordt een bankgarantie dan wel waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. De vervolghuurtermijnen bedragen telkens 5 jaar.

Er zijn 14 parkeerplaatsen beschikbaar op het parkeerdek en 23 plaatsen in de parkeergarage. Verder bestaat de mogelijkheid tot gratis parkeren aan de openbare weg.

‘Waalstaete’ beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:

 • Standaard systeemplafond inclusief TL-inbouwarmaturen
 • Systeemscheidingswanden
 • Vloerbedekking
 • Brandmeldinstallatie
 • Pantry
 • Sanitaire voorzieningen
 • Dubbelglas
 • Luchtbehandeling met topkoeling
 • Mechanische ventilatie
 • Centrale verwarming door middel van radiatoren
 • Warm- en koudwatervoorziening
 • Liftinstallatie
 • Gecompartimenteerde kabelgoten voorzien van WCD’s en elektrabekabeling, bestemd voor de aanleg van data- en telefoonbekabeling
 • Noodverlichtingsinstallatie
 • Intercom.

 

Verrekenbaar voorschot servicekosten: € 37,50 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Overzicht leveringen en diensten:

 • gas- en elektraverbruik algemene ruimten
 • gas- en elektraverbruik individueel
 • waterverbruik inclusief vastrecht
 • gebruikersheffingen zoals verontreinigingsrechten etc.
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s)
 • idem van liftinstallatie(s)
 • idem van hydrofoorinstallatie
 • idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s)
 • idem van brandblusapparatuur
 • idem van elektrische installatie/noodverlichting
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten (waaronder de sanitaire groepen), liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing binnenzijde gemeenschappelijke ruimten, terrassen, gevels, parkeerkelder c.q. ‘garage en/of’ terrein
 • sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d.
 • onderhoud mandelige toegangsweg(en)
 • huur afvalcontainer, het afvoeren van huisvuil, inclusief reinigingsrecht
 • onderhoud buitenterrein en groenvoorziening
 • onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting
 • assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing
 • de betaling van lonen, belastingen en sociale lasten van personeel dat (mede) ten behoeve van het gehuurde in dienst is van verhuurder
 • administratiekosten van 5% over de totale kosten van leveringen en diensten en speciale voorzieningen.

Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend

Assetmanager

Steven Delsman

+31 (0)6 83 69 21 71
sdelsman@hanzevast.nl

Plan bezichtiging Bel mij