Etam Center

Oostweg 2, Zoetermeer

 • Aantal verhuurbare: 2.645 m2
 • Huurprijs: € 110 per m²
 • Parkeergelegenheid: ja

Gebouw
Het gehele complex heeft een verhuurbaar vloeroppervlak ter grootte van in totaal 37.272 m² en is als volgt opgebouwd: 8.853 m² kantoor alsmede 28.419 m² bedrijfsruimte. Bij het gebouw behoren in totaal 260 parkeerplaatsen. Het gebouw is erg energiezuinig en heeft energielabel B.

Beschikbaar verhuurbaar vloeroppervlakte
Als gevolg van de doorstart van Miss Etam is er één van de drie kantoortorens voor de verhuur beschikbaar gekomen. Deze kan zowel in zijn geheel als per verdiepingsvloer worden gehuurd. Het metrage omvat circa 2.645 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de 1e tot en met 3e verdieping.

Locatie
Dit hoogwaardige kantoor- annex bedrijfscomplex is gelegen op een prominente zichtlocatie aan de rand van Businesspark Oosterheem / Bedrijventerrein Dwarstocht aan de toegangsweg van de woonwijk Oosterheem. Vanaf de nieuwbouw (2003-2004) is het gehele complex in gebruik geweest door Miss Etam. Echter door het faillissement en daarna doorstart is er een gedeelte kantoor met bijbehorende parkeerplaatsen voor de verhuur beschikbaar gekomen.

Ligging en bereikbaarheid
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
De bereikbaarheid van het complex is goed te noemen. Met openbaar vervoer (RandstadRail, halte Willem Dreeslaan) is het gebouw eveneens goed bereikbaar. In de toekomst maakt het geplande station BleiZo het aanbod van openbaar vervoer compleet. Bleizo gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de Randstad.P+R-faciliteiten zorgen voor een snelle overstap van fiets en auto naar trein, Randstadrail en de bus.

Bereikbaarheid per auto
De bereikbaarheid met eigen vervoer is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van de verlengde Amerikaweg richting Leidschendam (N469) en N470 (Rotterdam en Delft-Zuid).

De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 110,- per m² per jaar en voor de parkeerplaatsen € 250,- per parkeerplaats per jaar.

Genoemde prijzen dienen te worden vermeerderd met BTW(-compensatie).

Onbelaste huur
Indien huurder voor minder dan 90% belaste prestaties levert, kan er niet worden geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur. Als gevolg daarvan zal de kale huurprijs van zowel de kantoorruimte, archiefruimte alsmede parkeerplaatsen worden vermeerderd met een opslag van 5% ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor een met BTW belaste verhuur. Over de servicekosten is wel omzetbelasting verschuldigd.

Huurovereenkomst
Bovenstaande huurprijzen zijn vastgesteld op basis van een 5-jarige huurovereenkomst. Het contract zal gebaseerd op het model zoals vastgesteld door de Raad Onroerende Zaken (ROZ). De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het maandindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI)-reeks Alle Huishoudens (2006=100).Ter zekerheidstelling van de nakoming van de huurverplichting wordt een bankgarantie dan wel waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. De vervolghuurtermijnen bedragen telkens 5 jaar.

Er zijn 65 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein.

Het gebouw beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:

 • standaard systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen
 • centrale verwarming door middel van radiatoren/convectoren/luchtbehandeling
 • mechanische ventilatie
 • liftinstallatie
 • sprinklerinstallatie
 • pantry per verdiepingsvloer
 • gemeenschappelijke toiletruimten
 • inclusief kabelgoten v.v. elektrabekabeling en data voorzieningen
 • intercom.

In onderling overleg met de huurder van de resterende kantoor en bedrijfsruimte zijn er wellicht afspraken te maken over de receptie, beveiliging, bedrijfsrestaurant en dergelijke.

Verrekenbaar voorschot servicekosten: € 37,50 per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Overzicht leveringen en diensten:

 • gas- en elektraverbruik algemene ruimten
 • gas- en elektraverbruik individueel
 • waterverbruik inclusief vastrecht
 • gebruikersheffingen zoals verontreinigingsrechten etc.
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s)
 • idem van liftinstallatie(s)
 • idem van hydrofoorinstallatie
 • idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s)
 • idem van parkeerbewakingsinstallatie
 • idem van automatische deurbediening
 • idem van alarmopvolging/sluitronde
 • idem van brandblusapparatuur
 • idem van sprinklerinstallatie
 • idem van elektrische installatie/noodverlichting
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten (waaronder de sanitaire groepen), liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing binnenzijde gemeenschappelijke ruimten, terrassen, gevels, parkeerkelder c.q. ‘garage en/of’ terrein
 • sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d.
 • serviceabonnement slagboominstallatie  onderhoud mandelige toegangsweg(en)
 • huur afvalcontainer, het afvoeren van huisvuil, inclusief reinigingsrecht
 • onderhoud zonwering
 • onderhoud buitenterrein en groenvoorziening
 • nachtbeveiligingsdienst, bewaking
 • onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting
 • assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing
 • de betaling van lonen, belastingen en sociale lasten van personeel dat (mede) ten behoeve van het gehuurde in dienst is van verhuurder
 • administratiekosten van 5% over de totale kosten van leveringen en diensten en speciale voorzieningen.

Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Assetmanager

Steven Delsman

+31 (0)6 83 69 21 71
sdelsman@hanzevast.nl

Plan bezichtiging Bel mij