De Unie

Bredewater 16, Zoetermeer

 • Aantal verhuurbare: 6.877 m2
 • Te huren vanaf: 20 m2
 • Huurprijs: € 350 per unit per maand, vanaf
 • Parkeergelegenheid: ja

Het kantoorgebouw De Unie maakt deel uit van het kantorengebied Afrikaweg te Zoetermeer welke wordt gekenmerkt door een combinatie van kantoren en voorzieningen voor o.a. onderwijs en wonen.

Gebouw
Het kantoorgebouw is op een groot aantal punten cosmetisch aangepakt.Het gebouw heeft een verhuurbaar vloeroppervlak ter grootte van in totaal 6.877 m². Bij het gebouw behoren in totaal 179 parkeerplaatsen.

Beschikbaar Verhuurbaar Vloer Oppervlakte
Het verhuurbaar vloeroppervlak omvat in totaal circa 6.877 m² kantoorruimte en is als volgt verdeeld:
Souterrain: ca. 1.377 m² (bedrijfsrestaurant/algemene ruimte)
Begane grond: ca. 991 m²
Eerste verdieping: ca. 1.342 m²
Tweede verdieping: ca. 1.200 m²
Derde verdieping: ca. 1.183 m²
Vierde verdieping: ca. 783 m².

Deelverhuur is al mogelijk vanaf 20 m². Zowel korte contracten alsmede meerjarige overeenkomsten behoren tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie over de beschikbare kantoorruimten alsmede het inplannen van een vrijblijvende bezichtiging kunt u contact opnemen met M2Move (Floris van Kuijeren – 023-205 22 96 / floris@m2move.nl). M2Move is in opdracht van Hanzevast verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van het kantoorgebouw alsmede de verhuur van de kleinere leegstaande units.
Mocht u interesse hebben in het aanhuren van een hele vleugel of verdieping dan kunt u terecht bij de asset-manager. Zijn gegevens staan hier naast.

Locatie
Het unieke kantoorgebouw maakt deel uit van het kantorengebied Afrikaweg te Zoetermeer welke wordt gekenmerkt door een combinatie van kantoren en voorzieningen voor o.a. onderwijs en wonen. De Afrikaweg is de centrale route tussen de A12 en het stadscentrum. Vanaf deze weg zijn twee wegen aangelegd die voor de ontsluiting van de kantoren zorgen, waarvan Bredewater er één is. Kenmerkend voor de gebieden aan weerszijden van de Afrikaweg is de plaatsing van ‘losse’ gebouwen in een groene, ruim opgezette omgeving. De straten kenmerken zich door een breed profiel.

Ligging en bereikbaarheid
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Op loopafstand van het kantoorgebouw bevindt zich zowel het NS intercity station Zoetermeer alsmede de Randstadrail tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag welke een nog snellere verbindingen tussen deze steden mogelijk maakt.

Bereikbaarheid met auto
De bereikbaarheid van het gebouw met de auto is optimaal door de ligging direct nabij de A12, welke aansluit op het verkeersknooppunt het “Prins Clausplein” (A4, A12 en A13).

 

 

In De Unie worden all-in unitprijzen gehanteerd (inclusief bijdrage servicekosten). Unitprijzen zijn afhankelijk van de grootte, maar huren vanaf €350,- per unit per maand is al mogelijk. Genoemde prijs dient te worden vermeerderd met BTW(-compensatie).

Voor meer informatie over de beschikbare units alsmede de daaraan gekoppelde kunt u zowel contact opnemen met M2Move (Floris van Kuijeren – 023-205 22 96 / floris@m2move.nl) als met de asset-manager.

Onbelaste huur
Indien huurder voor minder dan 90% belaste prestaties levert, kan er niet worden geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur. Als gevolg daarvan zal de kale huurprijs van zowel de kantoorruimte, archiefruimte alsmede parkeerplaatsen worden vermeerderd met een opslag van 5% ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor een met BTW belaste verhuur. Over de servicekosten is wel omzetbelasting verschuldigd.

Huurovereenkomst
Bij overeenkomsten voor een periode van 4 (vier) weken of langer wordt een huurovereenkomst opgesteld dat gebaseerd zal zijn gebaseerd op het model zoals vastgesteld door de Raad Onroerende Zaken (ROZ). Bij gebruik voor een periode korter dan 4 (vier) weken zal een zogenaamde kortgebruik overeenkomst worden afgesloten. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het maandindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI)-reeks Alle Huishoudens (2006=100).Ter zekerheidstelling van de nakoming van de huurverplichting wordt een waarborgsom verlangd ter grootte van X maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

Op eigen terrein, achter de slagboominstallatie zijn 179 parkeerplaatsen beschikbaar.

Het gebouw beschikt onder meer over de volgende voorzieningen:

 • bedrijfsrestaurant op de begane grond
 • standaard systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen
 • centrale verwarming door middel van radiatoren
 • luchtbehandeling met topkoeling
 • gemeenschappelijk toiletruimten
 • tweet liften
 • goederenlift
 • glasvezelinternet
 • handbedienbare lamellen (buitenzijde)
 • gecompartimenteerde kabelgoten voorzien van WCD’s en elektrabekabeling, bestemd voor de aanleg van data- en telefoonbekabeling
 • intercom.

 

De niet verrekenbare bijdrage servicekosten bedraagt € 40,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Overzicht leveringen en diensten:

 • gas- en elektraverbruik algemene ruimten
 • gas- en elektraverbruik individueel
 • waterverbruik inclusief vastrecht
 • gebruikersheffingen zoals verontreinigingsrechten etc.
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s)
 • idem van liftinstallatie(s)
 • idem van hydrofoorinstallatie
 • idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s)
 • idem van automatische deurbediening
 • idem van brandblusapparatuur
 • idem van elektrische installatie/noodverlichting
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten (waaronder de sanitaire groepen), liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing binnenzijde gemeenschappelijke ruimten, terrassen, gevels, parkeerkelder c.q. ‘garage en/of’ terrein
 • sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d.
 • serviceabonnement slagboominstallatie
 • onderhoud mandelige toegangsweg(en)
 • huur afvalcontainer, het afvoeren van huisvuil, inclusief reinigingsrecht
 • onderhoud zonwering
 • onderhoud buitenterrein en groenvoorziening
 • onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting
 • assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing
 • de betaling van lonen, belastingen en sociale lasten van personeel dat (mede) ten behoeve van het gehuurde in dienst is van verhuurder
 • administratiekosten van 5% over de totale kosten van leveringen en diensten en speciale voorzieningen.

Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Assetmanager

Steven Delsman

+31 (0)6 83 69 21 71
sdelsman@hanzevast.nl

Plan bezichtiging Bel mij