De Brug | Kantoorruimte Zaltbommel

Hogeweg 87-93, Zaltbommel

 • Aantal verhuurbare: 2.901 m2
 • Te huren vanaf: 215 m2
 • Huurprijs: € 99 per m²
 • Parkeergelegenheid: ja

“De Brug” is een representatief kantoorgebouw, gelegen op een zichtlocatie direct aan de A2 in Zaltbommel. Het gebouw omvat vier zelfstandige bouwlagen die een logische en effectieve eenheid vormen, maar die door de zelfstandige voorzieningen en een tweedeling per etage ook prima geschikt zijn voor deelverhuur.

Gebouw
Het gebouw heeft een verhuurbaar vloeroppervlak ter grootte van in totaal 2.901,4 m² kantoor en bij het gebouw behoren in totaal 58 parkeerplaatsen. Het gebouw omvat vier zelfstandige bouwlagen die een logische en effectieve eenheid vormen, maar die door de zelfstandige voorzieningen en een tweedeling per etage ook prima geschikt zijn voor verhuur in delen.

Beschikbaar verhuurbaar vloeroppervlakte
De voor de verhuur beschikbare oppervlakte is als volgt verdeeld:
Begane grond, rechter vleugel: ca. 215,1 m² (unit 00.01);
Begane grond, linker vleugel: ca. 386,3 m² (unit 00.02);
1e verdieping, rechter vleugel: ca. 282,8 m² (unit 01.01);
1e verdieping, linker vleugel: ca. 468,6 m² (unit 01.02);
2e verdieping, rechter vleugel: ca. 298,6 m² (unit 02.01);
2e verdieping, linker vleugel: ca. 481,8 m² (unit 02.02);
3e verdieping, rechter vleugel: ca. 294,5 m² (unit 03.01);
3e verdieping, linker vleugel: ca. 473,7 m² (unit 03.02).

Deelverhuur is al mogelijk vanaf 215,1 m².

Klik hier voor een virtuele plattegrond van het gebouw. Met deze handige tool kunt u de ruimten in De Brug digitaal inrichten, waardoor u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden die het pand biedt.

Locatie
Dit representatieve kantoorgebouw is direct gelegen aan de snelweg A2 en is onderdeel van kantorenpark Waluwe. Dagelijks passeren er op deze belangrijkste noord-zuid verbinding meer dan 90.000 voertuigen. De gemeente Zaltbommel heeft destijds bij de ontwikkeling hoge eisen gesteld aan de inrichting van het kantorenpark. Stedenbouwkundig vormt de onderhavige kantoorontwikkeling dan ook een scheiding tussen de A2 en de aan de westkant gerealiseerde woonbebouwing. Architectonisch verantwoord zijn de kantoren ingepast in hun omgeving, zodat zij deel uitmaken van het totale gebied.

Ligging en bereikbaarheid
Bereikbaarheid per auto
Door de directe ligging van het gebouw aan de A2 is het zeer goed bereikbaar met eigen vervoer. Daar komt bij dat de verbrede brug over de Waal en de verbreding van de A2 de bereikbaarheid van Zaltbommel sterk hebben verbeterd. Even ten noorden ligt de snelweg A15.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Ook ligt het gebouw op loopafstand van het NS-station en bushalte. Vanaf station is er een directe treinverbinding met ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Utrecht.

De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt minimaal € 99,- per m² per jaar en is afhankelijk van het te huren metrage alsmede het opleveringsniveau bij aanvang huur. Voor de parkeerplaatsen bedraagt de huurprijs € 350,- per parkeerplaats per jaar. Genoemde prijzen dienen te worden vermeerderd met BTW(-compensatie).

Onbelaste huur
Indien huurder voor minder dan 90% belaste prestaties levert, kan er niet worden geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur. Als gevolg daarvan zal de kale huurprijs van zowel de kantoorruimte, archiefruimte alsmede parkeerplaatsen worden vermeerderd met een opslag van 5% ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor een met BTW belaste verhuur. Over de servicekosten is wel omzetbelasting verschuldigd.

Huurovereenkomst
Bovenstaande huurprijzen zijn vastgesteld op basis van een 5-jarige huurovereenkomst. Het contract zal gebaseerd op het model zoals vastgesteld door de Raad Onroerende Zaken (ROZ). De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het maandindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI)-reeks Alle Huishoudens (2006=100).Ter zekerheidstelling van de nakoming van de huurverplichting wordt een bankgarantie dan wel waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. De vervolghuurtermijnen bedragen telkens 5 jaar.

Er zijn 50 parkeerplaatsen op het naastgelegen parkeerterrein beschikbaar.

‘De Brug’ beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:

 • Standaard systeemplafond inclusief TL-inbouwarmaturen
 • Systeemscheidingswanden
 • Brandmeldinstallatie
 • Pantry
 • Sanitaire voorzieningen
 • Dubbelglas
 • Luchtbehandeling met topkoeling
 • Mechanische ventilatie
 • Centrale verwarming door middel van radiatoren
 • Warm- en koudwatervoorziening
 • Noodverlichtingsinstallatie
 • Gecompartimenteerde kabelgoten voorzien van WCD’s en elektrabekabeling, bestemd voor de aanleg van data- en telefoonbekabeling
 • Twee liftinstallaties
 • Intercom.

Verrekenbaar voorschot servicekosten: € 35,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Overzicht leveringen en diensten:gas- en elektraverbruik algemene ruimte:

 • gas- en elektraverbruik individueel
 • waterverbruik inclusief vastrecht
 • gebruikersheffingen zoals verontreinigingsrechten etc.
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s)
 • idem van liftinstallatie(s)
 • idem van glazenwasinstallatie
 • idem van hydrofoorinstallatie
 • idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s)
 • idem van automatische deurbediening
 • idem van alarmopvolging/sluitronde
 • idem van brandblusapparatuur
 • idem van elektrische installatie/noodverlichting
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten (waaronder de sanitaire groepen), liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing binnenzijde gemeenschappelijke ruimten, terrassen, gevels, parkeerkelder c.q. ‘garage en/of’ terrein
 • sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d.
 • onderhoud mandelige toegangsweg(en)
 • huur afvalcontainer, het afvoeren van huisvuil, inclusief reinigingsrecht
 • onderhoud buitenterrein en groenvoorziening
 • nachtbeveiligingsdienst, bewaking
 • onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting
 • assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing
 • de betaling van lonen, belastingen en sociale lasten van personeel dat (mede) ten behoeve van het gehuurde in dienst is van verhuurder
 • administratiekosten van 5% over de totale kosten van leveringen en diensten en speciale voorzieningen.

Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

 

Assetmanager

Steven Delsman

+31 (0)6 83 69 21 71
sdelsman@hanzevast.nl

Plan bezichtiging Bel mij